• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany
   • Email školy
   • riaditel@sos-lipany.vucpo.sk
   • Email na správcu obsahu
   • dusan172@gmail.com
   • Telefón
   • 051 48800 11 - Sekretariát
   • Adresa školy
   • Komenského 16
    08271 Lipany
    Slovakia
   • Riaditeľ školy - Mgr. Karol Tkáč
   • 051 48800 15, 0905 491 714,
    riaditel@sos-lipany.vucpo.sk
   • Zást.školy pre teoret.vyuč. - Mgr. Marcela Pillárová
   • 051 48800 17, 0911 693 352,
    sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk
   • Zást.školy pre prakt.vyuč. - RNDr. Ľuboslav Galuščák
   • 051 48800 16, 0918 771 993
    zrpv.soslipany@gmail.com
   • Ekonómka - Ing. Monika Lešková
   • 051 48800 18, 0902 053 544
    ekonom@sos-lipany.vucpo.sk
   • Finančná účtovníčka - Alena Petrusová
   • 051 48800 22,
    alena.petrusova82021@gmail.com
   • Výchovná poradkyňa - Ing. Monika Končulová
   • 051 48800 23, 0907 458 523
    konculova@centrum.sk
   • Koordinátorka prevencie - Mgr. Valika Marčáková
   • 051 48800 23, 0911 629 306
    marcakova@centrum.sk
   • Cukrárenská dielňa
   • 051 48800 24
    objednávky 0911 140 754
   • Stredisko praktického vyučovania salón Tília
   • 0918 772 138
   • Autoškola - Mgr. Michal Kulpa
   • 0905 820 923
    kulpamiso@gmail.com
   • Turistická ubytovňa - Mária Lešková
   • 0908 021 316
    leskova.maria@centrum.sk
   • Zborovňa učiteľov
   • 051 48800 19