• Prednáška

      Obchodovanie s ľuďmi

      Obchodovanie s ľuďmi sa radí medzi trojicu najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete. Môže ísť o nútenú prácu, nútenú prostitúciu, nútené žobranie, nútenú kriminalitu, donútenie k sobášu alebo odstránenie a následný predaj ľudských orgánov.

      Počas prednášok realizovaných 23. novembra 2021 v našej škole oboznámila s touto problematikou aj našich študentov príslušníčka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, kpt. Mgr. Zuzana Dudová. Zároveň im dala cenné rady, ako sa nestať obeťami „novodobého otroctva“.

    • Virtuálne dni otvorených dverí na vysokých školách
     • Virtuálne dni otvorených dverí na vysokých školách

      V živote sa v každej chvíli rozhodujeme, napr. pôjdem do školy alebo k lekárovi, dám si pizzu alebo kebab. Sú však rozhodnutia, ktoré ovplyvnia náš život na dlhý čas. Jedno také rozhodnutie sme robili, keď sme končili základnú školu. Z palety škôl sme si vybrali tú našu....

      O chvíľu budeme stáť pred ďalším podobným rozhodnutím, a to ísť zarábať peniažky alebo pokračovať v štúdiu. Národné kariérové centrum nám 24.11.2021 chcelo v tomto rozhodovaní pomôcť. Organizovalo virtuálny DOD zástupcov fakúlt a vysokých škôl. Jeho cieľom bolo predstaviť nielen možnosti štúdia, ale hlavne študentský život na konkrétnych univerzitách. Napriek tomu, že sa prezentovalo 29 škôl, atmosféra bola vynikajúca. Sledovali sme videá študentov, z ktorých mnohé odpovedali aj na naše nevyslovené otázky.

     • Zlatý Amos

      Dobrý deň, dovoľte mi požiadať vás o možnosť informovania vašich žiakov o ankete o najobľúbenejšom učiteľovi na Slovensku Zlatý Amos. Vstupujeme do 15. ročníka a je to krásne jubileum, ďakujeme školám, ktoré sa zapojili počas predchádzajúcich 14 ročníkov a vyzývame školy, aby sa zapojili v 15. ročníku. Je to prestížna a populárna anketa medzi žiakmi a učiteľmi, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a ambasádorom je Igor Timko zo skupiny No name a vysiela sa v RTVS.

    • Týždeň boja proti drogám
     • Týždeň boja proti drogám

      17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

      Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň.

      Aj v roku 2021 realizovala naša škola preventívne aktivity, ktorých cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách. Svedčila o tom aj nástenka umiestnená hneď pri vstupe do budovy školy.

    • Kyberšikanovanie
     • Kyberšikanovanie

      Dňa 22.10.2021 sa žiaci I.CDI a II.CDHI zúčastnili prednášky zameranej na prevenciu šikany a kyberšikany. Viedla ju kpt. Mgr. Zuzana Dudová – referent špecialista z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Počas prednášky im objasnila pojmy prevencia a represia. Následne si upresnili pojem kyberšikanovanie, ktorý bol sprevádzaný aj zaujímavým videom o chlapcovi, ktorý bol obeťou kyberšikany.

    • Podnikateľ pre rozvoj vidieka - odborný výcvik v obci Vyšný Slavkov
     • Podnikateľ pre rozvoj vidieka - odborný výcvik v obci Vyšný Slavkov

      Vidiek je jednoducho očarujúci - spoznávanie obce Vyšný Slavkov

      22. októbra 2021 sme vycestovali pod pohorie Branisko a Bachureň. Pod ich úpätím sa rozprestiera malebná dedinka Vyšný Slavkov. Nádherná scenéria, ktorá sa nám ukázala, nás hneď presvedčila o tom, že to bude opäť super deň. Čakal nás kameňolom, vodný zdroj, pán farár a jeho záslužná činnosť, múzeum Gazdova stodola, krásny kostol so zvonkohrou, hrob Gusta Popoviča, farma, ktorá sa špecializuje na chov hovädzieho dobytka aj s dojením kráv ako jedna z mála v regióne, vkusne zariadený penzión U Alžbetky a mlynica...Akcia bola dopredu poriadne odborne pripravená a následne v škole sme si vytvorili výstup v podobe prezentácie.

    • Podnikateľ pre rozvoj vidieka - pomáhali sme
     • Podnikateľ pre rozvoj vidieka - pomáhali sme

      Úprava okolia studničky pod Balažkou – Danielov prameň.

      15. októbra 2021 sme si povedali, že pomôžeme aj my. Konkrétne s úpravou okolia studničky pod Balažkou. Pán Milan Gladiš z OZ Kamenná veža s kamarátom Danielom, pripojil sa aj známy milovník prírody Gabi Kuchár, vytvorili oázu pokoja v prekrásnom lone prírody a obnovili studničku pod Balažkou. Naša škola otvorila pred rokom nový odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka a v rámci odborného výcviku organizuje rôzne akcie zamerané na prípravu študentov pre budúce povolanie zamerané na agropodnikanie a agroturistiku. Preto sme radi a ochotne prispeli svojim dielom aj k takejto aktivite. Obnovu studničiek v našich lesoch považujeme za úplnú samozrejmosť a prospešnú vec.

     • Naj online učiteľ

      Prešovský samosprávny kraj 7.októbra 2021 ocenil prácu stredoškolských učiteľov v ankete Naj online učiteľ PSK. Učiteľov mohli nominovať žiaci všetkých stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v období od júna do augusta 2021. Žiaci našej školy nominovali do ankety troch našich učiteľov: Ing. Janu Baňasovú, Mgr. Štefana Gricha a Mgr. Ivanu Rumanovskú. Ocenenie si osobne z rúk predsedu PSK Milana Majerského prevzali Mgr. Štefan Grich a Mgr. Ivana Rumanovská.

     • Voľby do Rady školy

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z VOLIEB DO RADY ŠKOLY

      Dátum konania volieb: 23. 9. 2021

      Miesto konania volieb: SOŠ podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany

      Výsledky volieb v jednotlivých kategóriách:

      1. Výsledky volieb do rady školy za žiakov

      Meno zvoleného člena rady školy za žiakov:

      1. Marko Urdzik – 168 hlasov

     • Organizácia vyučovania od 13.9.2021

      Oznamujeme Vám, že 13. septembra 2021 budú mať všetci žiaci 1. a 2. ročníka Účelové cvičenie(branné cvičenie), žiaci 3. a 4. ročníka a nadstavbového štúdia budú mať Športový(turistický) deň pri príležitosti Dní mesta Lipany. Všetky triedy absolvujú uvedené aktivity oddelene pod vedením triednych učiteľov.
      14.septembra 2021 budú mať na odporúčanie PSK všetci žiaci našej školy riaditeľské voľno.
      Vo štvrtok 16.9.2021 by sa mali všetci žiaci dobrovoľne otestovať AG testami, ktoré budú doručené záujemcom o dobrovoľné testovanie.

      Dňa 23.septembra 2021 sa budú o 15:30 hod konať triedne Rodičovské združenia, o 16:00 hod. bude celoškolské Rodičovské združenie, ktorého súčasťou budú voľby troch rodičov do Rady školy. Prosíme rodičov o účasť na tomto Rodičovskom združení a na voľbách do Rady školy, ktorá plní nasledujúce funkcie:
      -uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa š

     • Oznam k otvoreniu školského roka

      Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že otvorenie šk. roka 2021/2022 bude 2.9.2021 o 9.00 hod. v triedach. Všetci žiaci sa musia pri vstupe do školy preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom. Dospelí žiaci si ho podpíšu sami. Vstup do školy a pohyb v nej je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom. Žiaci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky a odmerať teplotu.

     • Oznam

      Oznamujeme všetkým žiakom, že triedni učitelia budú potvrdzovať doklady

      od 25. augusta od 9.00 hod. do 13.00 hod.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 124470
  • Zvonenia

   Pondelok 6. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Sociálne siete - kaderníčky,škola, cukrári, zváračská škola, pečieme spolu